top of page
IMG_0402.JPG

​LỊCH TRỰC TIẾP

Do ảnh hưởng của đại dịch coronavirus từ năm 2020, tôi đã bị đình chỉ các hoạt động trực tiếp.

Tôi đang thực hiện một album mới ngay bây giờ.

Khi hoàn thành, chúng tôi sẽ tiếp tục các hoạt động trực tiếp.

Xin hãy chờ đợi nó !!

bottom of page